Popularizace

Už 13 let s velkým zápalem organizuji zábavně poučné aktivity, často související s matematikou, přednáškami a hrami. Dříve to bývaly semináře a soustředění pro mladší studenty (kterých jsem se většinou dřív sám účastnil), zejména MASKOT, BRKOS, KoMáR a BRLOH. Také jsem příležitostně vypomáhal s organizací soutěží InterLoS, InterSoB, N-Trophy, přednášel na T-exkurzi, MjUNI, Poznej FI, K-SCUKu, OpenLabu i BrNOCi a vedl i porotcoval SOČ. Rád pomáhám ostatním, proto např. vedu bakalářské práce a mentoruji nováčky v programu Nadáči.


Také jsem vystupoval na národním finále soutěže FameLab a třikrát na soutěži Science Slam (Slam Mini 2019, Slam 11 včetně turné po školách a Noci vědců 2021).


Nyní se snažím zasáhnout širší publikum a nadchnout společnost pro matematický způsob myšlení, řešení problémů a hlubší chápání světa. Mým hlavním projektem v tomto směru je podcast Místo problémů.

Vystoupení a rozhovory

Získávání informací pomocí postranních kanálů - tedy předem nezamýšleným způsobem - je v naší společnosti poměrně běžné. V kontextu počítačové bezpečnosti a kryptografie ale mohou vést k řadě nebezpečných útoků na systémy, které používáme každý den. Proto je důležité postranní kanály nacházet a odstraňovat. Ve vystoupení si ukážeme, jak se pomocí zdánlivě nevinné informace o čase vloupat do cizího bankovního účtu.

V laboratoři CRoCS na FI MUNI zkoumáme informační bezpečnost a kryptografii z mnoha úhlů pohledu. Jednou z oblastí, kterými se zabýváme, je kryptoanalýza různých implementací široce používaných kryptografických algoritmů, zejména v softwarových knihovnách a na čipových kartách. Ani matematicky bezchybné modely totiž negarantují dostatečnou bezpečnost v reálném světě.

Můžeme důvěřovat kouzelným hůlkám (tedy standardizovaným eliptickým křivkám)?

Od krásného k užitečnému aneb vztah mezi teorií čísel a kryptografií.

Jaké jsou na světě aktuální bezpečnostní války? Jak vůbec vypadá aplikovaná práce matematika? Jak posílit svou internetovou bezpečnost? Moderuje Petr Holík.

Vztah matematiky a kryptografie, aktuální výzkumné projekty v CRoCS FI MUNI, praktické bezpečnostní tipy. Moderuje Nina Kadášová.

Často ani není potřeba žádná hluboká matematická teorie, aby se někdo s trochou šikovnosti dostal k informacím, které by měly být chráněné. Dokud nevybudujeme robustní systém pravidel, podle kterých budou nové technologie vznikat, a nezměníme v této oblasti kulturu, největší zranitelností pravděpodobně zůstane faktor lidské chyby. Moderuje Marta Vrlová.

Projev na besídce předmětu Komunikační trénink

Repríza představovacího projevu na KomTr besídce.